32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞiŞiKLiKLERiN DÖViZ KREDiLERi UYGULAMASINA YANSIMASI

Seminerin Amacı: Kurumsal şirketlerin finansman kaynaklarından biri olan döviz kredilerini mevzuata uygun olarak kullanmaları ve muhtemel finansman planlamalarını doğru yapabilmeleri için gerekli bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir: Döviz kredisi kullanan veya kullanma ihtiyacı duyabilecek kurumsal firmaların yönetici ve finansman yetkilileri.

Eğitim Programı:
 • Döviz Kredileri Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Amacı
  • Gerçek Kişilerin Kredi Kullanımında Yapılan Değişiklikler
  • Tüzel Kişilerin Kredi Kullanımında Yapılan Değişiklikler
  • Döviz Gelirlerinin Takibi
 • Yurtdışından Sağlanan Krediler
  • Belge Kapsamında Sağlanan Krediler
  • Belgesiz Krediler
  • KKDF Uygulaması
 • Yurtiçinden Sağlanan Krediler
  • Belge Kapsamında Sağlanan Krediler
  • Belgesiz Krediler
 • Yurtdışına Açılacak Döviz Kredileri
 • Yurtdışına Açılacak TL Kredileri
AKBANK ESENTEPE (420) IBAN TR36 0004 6004 2088 8000 1222 46
Tel: 0 533 648 07 95