FİNANSAL MATEMATİK

Kimler Katılabilir: Finans ve diğer sektör şirketlerinde çalışıp, işi gereği finansal hesaplamalar yaparak, bu bilgileri finansal karar almada kullanan kişiler, lisanslama sınavlarına hazırlanan profesyoneller, kişisel finans yönetimini daha bilinçli yapmak isteyen bireyler katılabilir.

Eğitimin Amacı: Katılımcılar bu eğitimde öğrendikleri finansal matematik kavramlarını ve tekniklerini aldıkları finansal kararlarda kullanabilecekler; eğitimde edindikleri paranın değeri ve faiz kavramı, yatırım araçlarının getirisi, kredi maliyetleri, vade kavramı gibi çeşitli kavram ve teknikleri çeşitli örnek uygulamalarla içselleştirme fırsatı bulacaklardır.


Eğitim Programı:

 • Faiz Tanımı

  • Reel Faiz-Nominal Faiz

  • Beklenen Faiz-Gerçekleşen Faiz (Ex-Ante, Ex-Post Faiz)

  • Faiz Beklentisi Oluşturma

 • Getiri Eğrileri

 • Basit Faiz Hesaplaması

 • İskonto-Getiri Hesaplamaları

 • Bugünkü Değer (PV)-Gelecekteki Değer (FV) Hesaplamaları

 • Forward Hesaplamaları

 • Basit Faizin Uygulandığı Yatırım Araçları Hesaplamaları

  • Kısa Vadeli Yatırım Ürünleri Matematiği

  • HB - Kuponsuz Tahvil Matematiği

  • Vadeye Kadar Getiri-Elde Tutma Getirisi

  • Yatırım Fonu Getiri Hesaplamaları

  • Mevduat Eşlenik Hesaplamaları

  • Anapara Korumalı Fon Hesaplamaları

  • Altın Döviz Getiri Hesaplamaları

  • Kredi Hesaplamaları

 • Bileşik Faiz Hesaplamaları

 • Nominal-Efektif Faiz Oranları

 • Gapping (Vade Uyumsuzluğu) ve Yaratacağı Riskler (Banka-Müşteri Açısından)

 • Yatırım Alternatiflerini Kıyaslama

 • Bir Fiyatlama Aracı Olarak Bileşik Faiz

 • Paranın Zaman Değeri Hesaplamaları

 • Tek Bir Tutarın Bugünkü ve Gelecekteki Değeri

 • Annuite Hesaplamaları

 • Taksit Tutarı Hesaplamaları

 • Kredi Tutarı Hesaplamaları

 • Erken Ödeme - Kısmi Ödeme Hesaplamaları

 • Komisyon Dahil Maliyet Hesaplamaları

 • Anapara Ertelemeli Konut Kredisi Hesaplamaları

 • İndirimli Konut Kredisi Hesaplamaları

 • Birikimli Dönem Sonu Bakiye(BES) Hesaplamaları

 • Tahvil - Eurobond Hesaplamaları

 • Değişken Faizli Tahvil Hesaplamaları            

 • Düzensiz Ödeme Planları

 • Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı


Not: Bu eğitimde, HP 17 Hesap Makinası kullanarak işlem örnekleri yapılacaktır.

Hesap Bilgileri:

ARKAN ERGİN

KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK ESENTEPE (420) IBAN TR36 0004 6004 2088 8000 1222 46

LCV: info@jpakademi.com 

0 533 648 07 95

Not: Katılımcılarımız, otopark hizmetinden ücretsiz yararlanabilirler.