FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS

Kimler Katılabilir: Muhasebe ve finans alanı dışında görev yapan yönetici ve çalışanlar

Eğitimin Amacı: İş dünyasındaki hızlı değişim ve rekabetçi ortam şirket yönetici ve çalışanlarının çok yönlü ve multidisipliner bir bakış açısına sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla hazırladığımız eğitim programıyla, muhasebe ve finans alanı dışında görev yapan yönetici ve çalışanların muhasebe, finans ve vergi konularında temel düzeyde farkındalığını geliştirerek, şirket içinde bu alanda ortak dil birliğinin oluşturulması ve şirket içinde hedeflere ulaşılması açısından uyum ve işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.


Eğitim Programı:

 • Temel Finans Bilgileri

  • Dünya ve Türkiye Ekonomisi Hakkında Genel Bilgiler

  • Finansal Piyasalar ve Şirketlerin Ekonomideki Rölü

  • Genel Finans Kavramları

   • Bankalar

   • Sermaye

   • Finansman Çeşitleri

   • Faiz ve Faiz Çeşitleri

   • Paranın Zaman Değeri 

   • Anuite

   • Döviz Piyasaları ve Kavramlar

 • Muhasebe, Muhasebenin Genel İlkeleri ve Finansal Raporlamaya Etkileri

 • Temel Finansal Tablolar

  • Bilanço

  • Gelir ( Kar/Zarar ) Tablosu

  • Nakit Akım Tablosu

  • Finansal Tabloların Arasındaki İlişki

 • Finansal Tabloların Analizi ve Karar Süreçlerine Etkisi

  • Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi

  • Likidite,  Borçluluk, Faaliyet ve Büyüme

  • Sektörel Farklılıklar ve Mevsimsellik Finansal Analizi

 • Temel Düzey Vergi


Hesap Bilgileri:

ARKAN ERGİN

KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK ESENTEPE (420) IBAN TR36 0004 6004 2088 8000 1222 46

LCV: info@jpakademi.com

0 533 648 07 95

Not: Katılımcılarımız otopark hizmetinden ücretsiz yararlanabilirler.