İMAR BARIŞI ve UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Eğitimin Amacı: 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. Madde’de “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi verilebilir.” denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkındaki Tebliğ 6 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu tebliğ; yapı kayıt belgesi müracaatına, yapı kayıt belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, yapı kayıt belgesi verilen hazineye ait taşınmazların satışına, yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek yapılara, belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyan bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsamaktadır.

JPAkademi tarafından düzenlenecek seminerde, imar barışı ve kapsamı, başvuru süreci,  başvuru bedelinin hesaplanması, imar barışı ve sonrasında kazanılacak haklar ile uygulamada dikkat edilecek hususların aktarılarak katılımcıların İmar Barışı hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir: Bireysel veya şirkete ait ruhsatlı veya ruhsatsız yapısı (daire, müstakil ev, dükkan, fabrika, marina, otel, ofis vb)  olup, İmar Barışı ve kapsamına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen tüm bireyler, şirket yönetici ve sahipleri katılabilir. Aynı zamanda, emlak sektöründe çalışıp İmar Barışı hakkında bilgi sahibi olmayan profesyoneller için de faydalı bir program olacaktır.

Eğitim Programı:
  • İmar Barışı Nedir, Ne değildir?
  • İmar Barışı’nın Kapsamı
  • İmar Barışı’na Müracaat Süreci ve Sürece İlişkin Önemli Hususlar
  • Başvuru Bedeli Hesaplanmasında Kritik Unsurlar
  • İmar Barışı ve Sonrasında Kazanılacak Haklar
  • Soru-Cevap
ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM  ŞİRKETİ 
AKBANK ESENTEPE (420) IBAN TR36 0004 6004 2088 8000 1222 46
Tel: 0 533 648 07 95