UYGULAMALI TEMEL DÜZEY UFRS – TFRS ( BURSA )

Kimler Katılabilir: Halen menkul kıymetler borsasında işlem gören ya da gelecekte menkul kıymetlerini halka arz etmeyi düşünen şirketlerin veya yabancı ortakları nedeniyle UFRS uyumlu finansal tablo hazırlamak zorunda olan şirketlerin mali işler birimi yönetici ve çalışanları ile UFRS - TFRS uyumlu finansal tablo verilerini kararlarında kullanacak olan uzman/yöneticiler

Eğitimin Amacı: Bu eğitimde, UFRS – TFRS uyumlu finansal tablolar ile bugüne kadar uygulanmakta olan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Vergi Kanunlarına göre hazırlanmış finansal tablolar arasındaki farklar açıklanacaktır. Bu amaçla, belirli sektörleri ilgilendiren standartlar hariç tüm standartlar detaylı olarak, örnek uygulamalar yardımıyla anlatılacaktır.


Eğitim Programı:

 • Finansal Tablolar ve Sunum

  • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

  • Finansal Tabloların Sunuluşu (TMS 1)

  • Nakit Akış Tabloları (TMS 7)

  • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (TMS 8)

  • Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar (TMS 10)

  • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (TFRS 5)

  • Faaliyet Bölümleri (TFRS 8)

  • İlişkili Taraf Açıklamaları (TMS 24)

  • Ara Dönem Finansal Raporlama (TMS 34)

 • Varlıklar

  • Stoklar (TMS 2)

  • Maddi Duran Varlıklar (TMS 16)

  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar (TMS 38)

  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (TMS 40)

  • Varlıklarda Değer Düşüklüğü (TMS 36)

 • Konsolidasyon

 • Konsolide Finansal Tablolar (TFRS 10)

 • İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (TMS 28)

 • İşletme Birleşmeleri (TFRS 3)

 • Müşterek Anlaşmalar (TFRS 11)

 • Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar (TFRS 12)

 • Bireysel Finansal Tablolar (TFRS 27)

 • Kar veya Zarar

  • Hasılat (TFRS 15)

  • Gelir Vergisi (TMS 12)

  • Kiralamalar (TFRS 16)

  • Kur değişiminin Etkileri (TMS 21)

  • Borçlanma Maliyetleri (TMS 23)

  • Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama (TMS 26)

  • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (TMS 37)

  • Finansal Araçlar (TMS 32, TMS 39, TFRS 9)

 • Örnek Uygulamalar


Hesap Bilgileri:

ARKAN ERGİN

KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK ESENTEPE (420) IBAN TR36 0004 6004 2088 8000 1222 46

LCV: info@jpakademi.com

0 533 648 07 95